•    bokföring

•    momsfrågor

•    bokslut, mellanbokslut

•    skattedeklarationer

•    andra skattefrågor, skatterådgivning

•    löneräkning

•    lönsamhetskalkyl

•    betalningsrörelse, fakturering

•    reskontrafunktioner, försäljnings- och inköpsreskontra

•    budgetering

•    bolagsbildning, ändringsanmälningar till handelsregistret

•    handledning för nyetablerade företagare

•    konsultering inom ekonomiförvaltning

•    ekonomiförvaltning i utländska bolags dotterbolag

Vi betjänar våra kunder inom alla områden av ekonomiförvaltning:

Vi använder det molnbaserade programmet Procountor som täcker fakturering, hantering av inköps-, kostnads-, och reseräkningar, reskontra, löneräkning bokföring och rapportering. Programmet ger också tillgång till bank- och nätfakturaförbindelser, fakturors postningstjänst och elektroniska myndighetsanmälningar.

         

Annegatan 2 A 2, 00120 Helsingfors, Finland    Tel +358 (0)40 170 8060   

Ever Clever Oy

Bokföringsbyrå