Några nyttiga hemsidor:


www.vero.fi - Verohallinto

www.veronmaksajat.fi - Veronmaksajain Keskusliitto

www.ytj.fi - Företags- och organisationsdatasystemet (FODS)

www.yrittajat.fi - Företagarna i Finland

www.prh.fi - Patent och registerstyrelsen

www.prh.fi/kaupparekisteri.html - Handelsregistret

www.kela.fi - Folkpensionsanstalten

         

Ever Clever Oy

Bokföringsbyrå

Annegatan 2 A 2, 00120 Helsingfors, Finland    Tel +358 (0)40 170 8060